top of page
Skap/Omskapa
7F3A0788.jpg

SKAPA/OMSKAPA

Att främja deltagarbaserad scenkonst i skolan

Med projektet vill vi utveckla den deltagarbaserade scenkonstens förutsättningar att möta publik inom skola. Det är en konstform som många lärare inte är bekanta med, särskilt i områden utanför de större städerna. Den kräver också mer förberedelser än en mer traditionell scenkonstföreställning då eleverna kan behöva få information innan om att/hur de ska delta. 

 

Samtidigt är deltagarbaserad scenkonst en konstform med stor potential. Den kan skapa möten mellan eleverna som deltar tillsammans, ge nya kroppsliga upplevelser eftersom eleverna är med och rör på sig och främja elevernas agens genom att eleverna är aktiva deltagare som är med och skapar/omskapar verket.

Genom ett pilotprojekt med utgångspunkt i vårt deltagarbaserade hörlursverk MEDELGYMPA vill vi fördjupa oss i hur scenkonstaktörer kan arbeta med kommunikation, paketering, pedagogik och inramning för att skapa bättre förutsättningar för samverkan med skolan. Projektet ska resultera i en skrift som sammanfattar de lärdomar vi gör, så att vi kan sprida kunskapen vidare till andra som arbetar med deltagarbaserad scenkonst för barn och unga. Pilotprojektet kommer att genomföras i tre skolor i Västerbotten.

Läs mer om föreställningen MEDELGYMPA >

Projektledning ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND

I samarbete med DANS I VÄSTERBOTTEN
Med stöd av KULTURRÅDET

Folk//Biblotek
Jag tänker på dig_09_Foto José Figueroa.jpg

FOLK//BIBLIOTEK

Performing art as a way to make public spaces accessible

FOLK//BIBLIOTEK  is a performing arts project in which a site-specific and interactive performance will be created, that takes place in a public library. The audience – children and young people between the ages of 10-15 – will participate in the performance by following instructions in headphones and moving around in the library environment.

 

The performance invites the audience to a different and innovative way of visiting the library. Instead of going there as a regular visitor, the performance is an opportunity for an artistic exploration of the place.

The performance is created at the City Library in Uppsala in collaboration with Uppsala City Theater, to then be reworked and moved to 10 other public libraries around Sweden.

 

The project is part of a larger exploration of how performing arts can be used to make important public environments accessible to children and young people.  

Project management ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND
Coordinator CLARA BANKEFORS
Sound designer ANNA HAGLUND
Choreographers ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND
Playwright GUSTAV TEGBY

Scenographer ERIKA SJÖDIN
With the support of the POST CODE FOUNDATION, SWEDISH ARTS COUNCIL & STOCKHOLM REGION 

Platsverkstan Dans
Platsverkstan Dans Brandbergen

PLATSVERKSTAN DANS

Portraying people's thoughts, memories and stories

Choreography and concept ANNICA STYRKE, LINNEA SUNDLING & KARIN WIKLUND
Sound design ANNA HAGLUND
Film maker JENNIFER DROTZ RUHN

With the support of HANINGE MUNICIPALITY, STOCKHOLM REGION & STOCKHOLM COUNTY MUSEUM

READ MORE>

In collaboration with a filmmaker, we have been commissioned to portray people's thoughts, memories and stories connected to Brandbergen.

 

The project was carried out as a dance residence between January and March, in collaboration with the dance consultants of Region Stockholm, the County Museum and Haninge municipality.

 

If you live in Haninge municipality we would be happy if you share your memories and stories in this digital survey>
 

Scenkonstresidens Södertörn Foto Linnea Sundling.jpg

Movement-based participatory performing arts 

Johanssons pelargoner och dans became the first resident at Huddinge Municipality and Södertörn University's stage art residence. In 2021, we were on site at Södertrön University and in Flemingsberg to deepen our work with movement-based participatory performing arts.  

The project consisted of:

 • Further developing our artistic methods for how the audience can be physically involved in participant-based works, and deepening the theoretical and practical knowledge about movement-based performing arts in which the audience participates.
   

 • Arranging open studios where we invited to a sharing of our process. During these occasions, we have both physically tried and talked about themes related to participant-based performing arts.
   

 • Inviting to a work-in progress view of an upcoming work.

Scenkonstresidens Södertörn

The project was led by ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

With the support of HUDDINGE MUNICIPALITY & SÖDERTÖRN UNIVERSITY

Photographer LINNÉA SUNDLING

READ MORE>

Koregrafin på 15 språk

For a multilingual performing arts

The project was led by ANNA HAGLUND, ANNICA STYRKE & KARIN WIKLUND 

With the support of the GENERAL HERITAGE FUND, STOCKHOLM MUNICIPALITY, SWEDISH ARTS COUNCIL & INSTITUTE FOR LANGUAGE & FOLKLORE

In collaboration with HANINGE MUNICIPALITY, ABF STOCKHOLM & UNGA KLARA

Photographer REBECKA HOLMSTRÖM

READ MORE>

THE CHOREOGRAPHY - Interactivity, language and integration was a three-year project with support from the General Heritage Fund carried out between 2018-2020. The aim of the project was to translate THE CHOREOGRAPHY to 10 languages to create a cultural experience where the audience has the opportunity to meet beyond language barriers. It was also and to work with method development in multilingual performing arts.

 

Subsequently, another project has enabled translations into some of Sweden's official minority languages: Northern Sámi, Southern Sámi, Meänkieli, the Romani variant Arli and Finnish.  

In the project we have:
 

 • Translated THE CHOREOGRAPHY into ten languages spoken by newly arrived children and young people, as well as five national minority languages, and thus created a multilingual cultural experience at the intersection between equality, norm creativity and integration.
   

 • Developed methods and knowledge for multilingual and accessible performing arts collected in the book Anthology for a multilingual performing arts (Haglund, Styrke & Wiklund red. 2020).

Symbol.png
bottom of page